uef.edu.vn

Đại học Kinh tế Tài chính

ĐH Kinh tế Tài chính (University of Economics and Finance - UEF) thành lập ngày 24/09/2007 theo quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. www.uef.edu.vn
  • 44 posts
  • 732 followers
  • 1,294 following
Load more