udc_gal

Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña, con campus na Coruña e Ferrol, ofrece 37 graos, con 4 dobres graos e 46 mestrados, 5 internacionais. Imparte graos en inglés www.udc.es
  • 279 posts
  • 659 followers
  • 4 following