rayzan_samaneh_gostar

Rayzan Samaneh Gostar

شركت مشاوره مديريت رايزن سامانه گستر - ارائه كننده خدمات آموزش و مشاوره در حوزه هاي مرتبط با مديريت فناوري اطلاعات - ITIL, COBIT, PRINCE2, SCRUM و ... telegram.me/rayzan_samaneh
  • 63 posts
  • 161 followers
  • 81 following