ti adora by Alvina Valenta, style 7459. #girly #bridal #wedding #jlmcouture