On alert! Ready to support #sfbatboy #makeawish #dogsofinstagram #ebt #happyfriday #ilovemydog #lovethisguy #showinghislove #savegotham GO MilES!!!!! 😎😘❀️