น้ําอะไรเนี่ย !!!
17 likes
  • adamyน้ําอะไรเนี่ย !!!

  • yingmangmoom@adamy nan kong coke ja.
  • superch0keI just drank it too lol
  • adamy@iamchoke @yingmangmoom : )
  • gaenggน้ำดื่ม..ตอนนี้ที่บ้านดื่มอยู่ดีมาก..น้ำทิพย์แถวบ้านไม่มีขายได้เจ้าขวดนี้มาแทน
  • adamy@gaengg มันคือน้ําทิพย์แต่เปลี่ยนขวดครับ
  • gaenggเข้าใจละ..รู้แต่ว่าของโค๊กนึกว่านำเข้ามา..
  • adamy@gaengg : )
Log in to like or comment.