Yeezus x Hov x Godson .... The 3 Gods. Happy Birthday to my brotha Kanye!
85.9k likes
Log in to like or comment.