آسمان تهران داره آبی میشه با همکاری شما. سالن ۷ منتظر شما هستیم.
@ehsan_op چاره چیه؟ شاید بد نباشه دود ماشین ها را آبی کنیم
@r.omidsalari  حال زمین پیر زیاد خوش نیست همه باید آن را نجات دهیم
@alihm98  @hamyarwp چمن ها موجودات زنده هستند
@Mmaryam.nosrat
#ecommerce #pardakht #logistics 
#محیط_زیست #تهران #هوای_پاک #خرید_سبز #تجارت_الکترونیک #پرداخت #لجستیک
#earth #ecommerce #pardakht
31 likes
Log in to like or comment.