Hamachi Salad by @ChefLudo #priceless #thetaste #tastetuesday #lovethiscity