Squid Pad Thai by @ChefLudo #thetaste #tastetuesday #priceless