พี่กบกล้อง 1 Red Epic ส่วนพี่บิว @billy_thekid เป็นกล้อง 3 Black Magic Cinema Cam ครับ
63 likes
  • adamyพี่กบกล้อง 1 Red Epic ส่วนพี่บิว @billy_thekid เป็นกล้อง 3 Black Magic Cinema Cam ครับ

Log in to like or comment.