Quan un creu que la seva situació econòmica es a punt de normalitzar-se.. #FAIL
Log in to like this
Log in to like or comment.