@sum1 ( @chaiche26038 ) เป็นตากล้องสองคู่ผมครับ
31 likes
  • adamy@sum1 ( @chaiche26038 ) เป็นตากล้องสองคู่ผมครับ

  • n_e_eอ้าวววพี่ไช้
  • bomieboiiขาดคนงานป่าวพี่
  • adamy@n_e_e ฮาๆ ... ตาไช้ครับ : )
  • adamy@bomiebom ยังไม่ขาดครับ ... แต่งานหน้าขาดเต็มเลยครับ ฮาๆ
Log in to like or comment.