ลองถอด hdd ออกขณะ Mount ครับ แต่มันไม่มีล็อคครับ
  • adamyลองถอด hdd ออกขณะ Mount ครับ แต่มันไม่มีล็อคครับ

Log in to like or comment.