ทรงพระพลานามัยมากครับ เสด็จพระราชดําเนินกลับด้วยพระองค์เองครับ
183 likes
Log in to like or comment.