ผมชอบเลนส์เปลี่ยนสีได้เองครับ ออกแดดทํางานง่ายดีครับ
32 likes
  • adamyผมชอบเลนส์เปลี่ยนสีได้เองครับ ออกแดดทํางานง่ายดีครับ

  • manableใช้เหมือนกันครับ:)
  • adamy@manable : )
  • beeboyค่าเลนส์เท่าไหร่ได้ครับ
  • adamy@beeboy ตัวเลนส์อยู่ที่ 6900 ลดเหลือ 5000 ครับ
  • beeboy@adamy ^o^
  • adamy@beeboy : )
  • sudteerakpuน่าใช้ค่ะ
  • adamy@sudteerakpu : )
Log in to like or comment.