แย่แล้ววววว
jadvila and egg_nuanpan like this
  • adamyแย่แล้ววววว

  • egg_nuanpan@adamy อยู่ใต้ฟ้า อย่ากลัวฝนค่ะ555
  • adamy@egg_nuanpan ผมไม่กลัวครับ ... แต่ iPad ผมกลัวครับ
  • egg_nuanpan@adamy 555กลัวน้องแป๊ดเป็นหวัดเหรอค้าบ เข้าใจได้ค้าบ
  • adamy@egg_nuanpan : )
Log in to like or comment.