ชอบแก้วแบบนี้ครับ กินเก๊กฮวยถ่ายพิษครับ ฮาๆ
tonkla, simplyfern and primploy like this
  • adamyชอบแก้วแบบนี้ครับ กินเก๊กฮวยถ่ายพิษครับ ฮาๆ

  • primployตอนแรกคิดว่าถ่ายพิษด้วยแอลกอฮอล์
  • adamy@primploy เก๊กฮวยครับ
Log in to like or comment.