ขอแจ้งเวลาทำการในวันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม นี้ ดังนี้ครับ
ถ้าไม่ไปเที่ยวไหนหาเวลามาออกกำลังกายกันนะครับ 💪🏼💪🏼💪🏼 Labour away on Labour Day at our clubs. Our clubs will be closing earlier, so do squeeze in a workout with us 💪🏼💪🏼💪🏼
38 likes
  • virginactivethailandขอแจ้งเวลาทำการในวันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม นี้ ดังนี้ครับ
    ถ้าไม่ไปเที่ยวไหนหาเวลามาออกกำลังกายกันนะครับ 💪🏼💪🏼💪🏼 Labour away on Labour Day at our clubs. Our clubs will be closing earlier, so do squeeze in a workout with us 💪🏼💪🏼💪🏼

Log in to like or comment.