Danes zvecer v @galahalametelkova: Katja Sulc, @igormatkovic, Pier & more #galahala #galahalametelkova #metelkova #metelkovamesto #metelkovaljubljana #katjasulc #ljubljana #ljubljanacity #ljubljanamoments #slovenia #glasba #koncert #gypsy #gypsysoul #gypsymusic #music #musicconcert #musically #flyer #flyerdesign #concertflow #concertflyer #art #igart