Няма случайни неща и срещата с последния ни лектор, е едно доказателство. Знаейки колко важна е темата за пчелите и вярвайки, че тя трябва да достигне до много хора, по пътя срещнахме Трифон. Човек, който не се отказва да споделя знанията, които е натрупал през годините и който е приел тази идея за мисия.
#tedxnbu2017 #lecturer #trifonmihailov #bee #life #22april
LikeComment
m.markova and emmarinova like this
  • tedxnbu2017Няма случайни неща и срещата с последния ни лектор, е едно доказателство. Знаейки колко важна е темата за пчелите и вярвайки, че тя трябва да достигне до много хора, по пътя срещнахме Трифон. Човек, който не се отказва да споделя знанията, които е натрупал през годините и който е приел тази идея за мисия.
    #tedxnbu2017 #lecturer #trifonmihailov #bee #life #22april
Log in to like or comment.