[SÛRET BAHÂNE]

Ol Hak nedir diye soran gelsün bizden alsun haber
Açsun gözün görsün özün andan Hakka kılsun nazar 
Nakkaşı kimdir nakşı kim yazar cihanı düpdüzgün
Yerler ve gökler yıldızın düzen hep oldur ol düzer
Toprak ve su ve od ile kardı buları hep bile
Yer oldu bunların ile bundan belürdi çok eser 
Adem yarattı ilme bak kendi nihan bu hükme bak
Viran olan oldur o Hak dolu bu alem ser te ser
Suret bahane ortada hikmet anındır ey dede
Kendüsidir bu ortada şekki gönülden sür gider
Her nesne kim yarattı Hak tehi anla bunak
Gökte hayat yerde nebat taşda ne cevherler biter 
Gözgüdürür dünya sana ibret gözüyle bak ana
Senden gelür yine sana bu kahr u lütfu hayr ü şer 
Bu fi'lü kavl andan gelür Hak buyrugile kim olur
Ansız cihanda işm'olur mimarı oldur ol ider 
Yunus bu sözü söyledin Hak yolunu şerh eyledin
Hak didiğin sen anladın arife bu mana yeter
167 likes
 • umutrehberi[SÛRET BAHÂNE]

  Ol Hak nedir diye soran gelsün bizden alsun haber
  Açsun gözün görsün özün andan Hakka kılsun nazar
  Nakkaşı kimdir nakşı kim yazar cihanı düpdüzgün
  Yerler ve gökler yıldızın düzen hep oldur ol düzer
  Toprak ve su ve od ile kardı buları hep bile
  Yer oldu bunların ile bundan belürdi çok eser
  Adem yarattı ilme bak kendi nihan bu hükme bak
  Viran olan oldur o Hak dolu bu alem ser te ser
  Suret bahane ortada hikmet anındır ey dede
  Kendüsidir bu ortada şekki gönülden sür gider
  Her nesne kim yarattı Hak tehi anla bunak
  Gökte hayat yerde nebat taşda ne cevherler biter
  Gözgüdürür dünya sana ibret gözüyle bak ana
  Senden gelür yine sana bu kahr u lütfu hayr ü şer
  Bu fi'lü kavl andan gelür Hak buyrugile kim olur
  Ansız cihanda işm'olur mimarı oldur ol ider
  Yunus bu sözü söyledin Hak yolunu şerh eyledin
  Hak didiğin sen anladın arife bu mana yeter

 • sada.hanKime aittir ?@umutrehberi
 • umutrehberi@sada.haan Bulmak için aşk ile bir daha okumalı...
 • sada.hanDerviş Yûnus'un olduğu ayan, olur ya başka âşık yunuslarda olabilir diye .. @umutrehberi
 • sada.han😳😳
Log in to like or comment.