🌚🌝 Semua tergantung niatnya ⭐️
Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh 'Umar bin al-Khathtab radhiyallahu 'anhu, ia berkata,"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal itu (tergantung) pd niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yg hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yg hendak diraihnya atau karena wanita yg hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya,"
.
(Diriwayatkan oleh dua Imam Ahli Hadits: Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzisbah al-Bukhari, dan Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, dalam kita Shahiih keduanya yang merupakan kitab hadits yang paling shahih)
#islam
#hadits
#haditsoftheday
159 likes
 • amandaplwn🌚🌝 Semua tergantung niatnya ⭐️
  Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh 'Umar bin al-Khathtab radhiyallahu 'anhu, ia berkata,"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal itu (tergantung) pd niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yg hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yg hendak diraihnya atau karena wanita yg hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya,"
  .
  (Diriwayatkan oleh dua Imam Ahli Hadits: Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzisbah al-Bukhari, dan Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, dalam kita Shahiih keduanya yang merupakan kitab hadits yang paling shahih)
  #islam
  #hadits
  #haditsoftheday

Log in to like or comment.