Nuk ka fuqi më të madhe se ajo e diellit, e hënës dhe e një gruaje që e njeh vlerën e saj.
[ Nicole Lyons ]
27 likes
  • infokosovaNuk ka fuqi më të madhe se ajo e diellit, e hënës dhe e një gruaje që e njeh vlerën e saj.
    [ Nicole Lyons ]

Log in to like or comment.