Tap video for sound
Video
135 views
  • tankesmedjan_timbroIndividuella rättigheter måste gå före kollektivet i ett fritt samhälle, även om enskilda val provocerar.

    I Sverige finns det 4000 friskolor. 1,6 % (66 st) är religiösa. 54 av 66 är kristna, 11 muslimska och 1 är judisk. Av de 11 muslimska har verksamheten vid 1 skola vid två tillfällen det senaste året varit ifrågasatt.

Log in to like or comment.