@lewibergrud er aktuell med ny, fantastisk plate og han kommer til FORUT festaften! Østre Toten kulturhus på Skreia 23. april kl 19. Du bør sikre deg billett (150 kr) nå på e-post til gry@forut.no. 👍🏻
21 likes
  • forutforut@lewibergrud er aktuell med ny, fantastisk plate og han kommer til FORUT festaften! Østre Toten kulturhus på Skreia 23. april kl 19. Du bør sikre deg billett (150 kr) nå på e-post til gry@forut.no. 👍🏻

Log in to like or comment.