Vi kände att vi kunde bli bättre på att svara på Facebookmeddelanden. Så vi gjorde en uppryckning och gick från 6 timmar till 15 minuter i svarstid. Alla som hör av sig till oss förtjänar ett snabbt och bra svar. Tack för att ni bryr er om #luleahamnfestival och fortsätt att skriva!
24 likes
  • luleahamnfestivalVi kände att vi kunde bli bättre på att svara på Facebookmeddelanden. Så vi gjorde en uppryckning och gick från 6 timmar till 15 minuter i svarstid. Alla som hör av sig till oss förtjänar ett snabbt och bra svar. Tack för att ni bryr er om #luleahamnfestival och fortsätt att skriva!

Log in to like or comment.