و نترسيم از مرگ ، مرگ پايان كبوتر نيست ... 🕯 
هميشه دوست داريم هنرمند. تسليت به همسر عزيزت ، خانواده و جامعه هنرى و مردم عزيز 🌹🕯
34,216 likes
Log in to like or comment.