[Alması farz imiş sünnettir selâm]

Abdest aldıktan sonra kurulanırken, şahitliğin ardından Sûre-i Kadir’i okumak sünnettir. Sûre-i Kadir’de “O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar” der. Fecir doğana kadar nurlar, melekler hep gelir. “Ey Rabbim, ben şimdi abdest aldım, bana feyzin gelsin” diyedir Sûre-i Kadir okumak.

Her abdestten sonra okunması sünnet-i Nebî olan KADRimizin nihâyetinde...
Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr’in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar) [97:5]

Selâm nedir?
Es-selâm celle celaluhu olunca; mahkukâta beden ve tabiat kayıtlarından selâmet ihsan eden, cümle tehlikelerden, esaret bağlarından selâmet ihsân eden, yakîn (Herhangi bir delîle bağlı olmaksızın sâdece îman kuvvetiyle âşikâr olarak görme, müşâhede ederek bilme) halini oluşturan, imân edenlere İslâm'ın hazmını kolaylaştıran diye görünür.

Selâm, huzur, güven, ruh ve beden sıhhati ve selâmettir. Her namazdan sonra inananlar "es-selamu aleykum ve rahmetullah" ile Allah'ın selâmını ve rahmetini her iki yanındaki mü'min olan kullara dua niyyetine yayarlar akabinde her karşılaşmalarında dua olur çoğalır durur, bereketlenir o maya.

Sâhi cennetin bir adı da daru-sselâm, selâm yurdu değil mi?

Hak te'âlanın kelâmı sendedir
Fa vü zadı bil ki lâmı sendedir ﻓﻀﻞ
Ravzânın Daru's-selâmı sendedir
Gör kelâmı hem selâmı sendedir
(Es-Selâm qablel kelâm)
💓
Selâm, Allah (z.c.hz)’lerinin isimlerinden büyük bir isimdir. Onu halkı arasıda zimmet kılmıştır. Bir müslüman bir müslümana selam verdi mi, artık onu, hayırdan başka türlü yad etmek haramdır. Ramuz el-Ehadis (215:5)
176 likes
  • umutrehberi[Alması farz imiş sünnettir selâm]

    Abdest aldıktan sonra kurulanırken, şahitliğin ardından Sûre-i Kadir’i okumak sünnettir. Sûre-i Kadir’de “O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar” der. Fecir doğana kadar nurlar, melekler hep gelir. “Ey Rabbim, ben şimdi abdest aldım, bana feyzin gelsin” diyedir Sûre-i Kadir okumak.

    Her abdestten sonra okunması sünnet-i Nebî olan KADRimizin nihâyetinde...
    Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr’in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar) [97:5]

    Selâm nedir?
    Es-selâm celle celaluhu olunca; mahkukâta beden ve tabiat kayıtlarından selâmet ihsan eden, cümle tehlikelerden, esaret bağlarından selâmet ihsân eden, yakîn (Herhangi bir delîle bağlı olmaksızın sâdece îman kuvvetiyle âşikâr olarak görme, müşâhede ederek bilme) halini oluşturan, imân edenlere İslâm'ın hazmını kolaylaştıran diye görünür.

    Selâm, huzur, güven, ruh ve beden sıhhati ve selâmettir. Her namazdan sonra inananlar "es-selamu aleykum ve rahmetullah" ile Allah'ın selâmını ve rahmetini her iki yanındaki mü'min olan kullara dua niyyetine yayarlar akabinde her karşılaşmalarında dua olur çoğalır durur, bereketlenir o maya.

    Sâhi cennetin bir adı da daru-sselâm, selâm yurdu değil mi?

    Hak te'âlanın kelâmı sendedir
    Fa vü zadı bil ki lâmı sendedir ﻓﻀﻞ
    Ravzânın Daru's-selâmı sendedir
    Gör kelâmı hem selâmı sendedir
    (Es-Selâm qablel kelâm)
    💓
    Selâm, Allah (z.c.hz)’lerinin isimlerinden büyük bir isimdir. Onu halkı arasıda zimmet kılmıştır. Bir müslüman bir müslümana selam verdi mi, artık onu, hayırdan başka türlü yad etmek haramdır. Ramuz el-Ehadis (215:5)

  • cennetmeltemiÇok güzel ilimler paylaşıyorsunuz çokk teşekkürler...
Log in to like or comment.