જૂનાગઢ જિલ્લા માં ભેસાણ ગામ માં આંબેડકર જન્મ જયંતિ નિમિતે નીકળેલ નગરયાત્રા માં દલિત ભાઈઓને મળી શુભકામના પાઠવી.
68 likes
  • kiritpatelbjpજૂનાગઢ જિલ્લા માં ભેસાણ ગામ માં આંબેડકર જન્મ જયંતિ નિમિતે નીકળેલ નગરયાત્રા માં દલિત ભાઈઓને મળી શુભકામના પાઠવી.

Log in to like or comment.