આજરોજ આંબેડકર જન્મ જયંતિ ના પવિત્ર દિવસે ભેસાણ માં રહેતા દલિત ભાજપ આગેવાન ડાયાભાઇ ગીડા ના નિવાસે જઈ શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી
92 likes
  • kiritpatelbjpઆજરોજ આંબેડકર જન્મ જયંતિ ના પવિત્ર દિવસે ભેસાણ માં રહેતા દલિત ભાજપ આગેવાન ડાયાભાઇ ગીડા ના નિવાસે જઈ શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી

Log in to like or comment.