... สงกรานต์คนอื่นเล่นน้ำ สงกรานต์เราดื่มกาแฟและตากแอร์ (ประหยัดค่าไฟ) 😎
35 likes
  • korpannita... สงกรานต์คนอื่นเล่นน้ำ สงกรานต์เราดื่มกาแฟและตากแอร์ (ประหยัดค่าไฟ) 😎

Log in to like or comment.