Tap video for sound
Video
11 likes
  • 1rgcruzso this is me at Mount Fuji's 4th station, and believe it or not, this is the first time i saw snow!!!! another bucket list item ticked off the list

  • tinapanganibanperezNo way! First snow mo?!?! Sa dinami-rami ng travels mo? Ang saya! Tapos Mt Fuji pa!
  • 1rgcruz@tinapanganibanperez i dont travel ng winter kasi kaya ayan, kinailangang umakyat ng Mount Fuji to see snow hahahahaahha
Log in to like or comment.