[SIRLARIN AÇILIŞI] 
Efendi hazretlerinin son nasîhati: "Allah'la konuşmayı öğrenin" fehvâsınca Seb'ül mesani: sürekli tekrar edilen yedi âyetten:

5) Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. Ancak dilediğin (izhar ettiğin) kulluk hâlin olarak varız, bunun devamı gene Sana, Senin Hamdine bağlıdır; Müstean Bâkî Sensin! 
Senin isimlerinin mânâlarının açığa çıkması için yaratılmış bizler, her an bunu yerine getirerek kulluğumuza şükrederiz. Kulluğumuzun devamı ancak senin tecellilerinin devamıyladır. Bu bilinçle her an yaşa.t.mak için yardım dileriz.

İyya-KE na’budu ve iyya-KE nesta’în 
Arapça'da KE zamir-i muttâsılı sadece MUHATAP, HAZIR, MÜFRED olana söylenir. Bir anahtar olan bu ayet, Allah ile kul arasında konuşma gibidir, hitap doğrudan Allah'adır. Bu hitap nereye yapılır. Doğrudan insanın gönlündeki imâma. Kendi başına namaz kılan kişinin imâmı, kendi içindedir ve hitâbı da O'na olacaktır zîra bu durumda imam da cemaat te kendisidir. 
Hudâ-yı müsteân açarsa yollar 
Ere matlûbuna bîçâre kullar

6) Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et. [... Muhakkak ki benim Rabbim (vahdet gerçeği dolayısıyla) sırat-ı müstakim üzeredir.] 11:56 
Bu ayet insanı ayar yeridir. Kötü, (aslına) yaramaz, (hakikatinden uzak) düşüren huyları varsa onları düzeltsin, istikamet üzere dosdoğru gitsin, eğrilmesin demektir. Allah için, Allah ile doğru yol.un.da gidene, dışarıdakilerin engebeli gördüğü yollar da düzleşiverir. 
Anla hemen bir söz durur 
Yokuş değildir düz durur 
Âlem kamû bir yüz durur 
Gören ânı hayrân imiş

7) Ki o sırat ki, in'âmda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yoluna kılavuzla, ilâhi özelliklerle yaşayanların arasında bulundur.)
Gazabına uğrayanların (nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların, yüzü-kalbi Allah’a dönük olmayanların; zâhir ile perdelenenlerin, Yahûdilerin değil) 
Ve Vâhid EHAD Samed olan Allâh anlayışından saparak şirk koşanların, bâtın ile perdelenenlerin, Nasara'nın yoluna değil.

Yâ Rab, bizi öldürme bu hicrân ile: Âmin
Tâ çıkmayalım karşına hüsrân ile: Âmin
Göster bize yâ Rab, o güzel günleri: Âmin
140 likes
 • umutrehberi[SIRLARIN AÇILIŞI]
  Efendi hazretlerinin son nasîhati: "Allah'la konuşmayı öğrenin" fehvâsınca Seb'ül mesani: sürekli tekrar edilen yedi âyetten:

  5) Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. Ancak dilediğin (izhar ettiğin) kulluk hâlin olarak varız, bunun devamı gene Sana, Senin Hamdine bağlıdır; Müstean Bâkî Sensin!
  Senin isimlerinin mânâlarının açığa çıkması için yaratılmış bizler, her an bunu yerine getirerek kulluğumuza şükrederiz. Kulluğumuzun devamı ancak senin tecellilerinin devamıyladır. Bu bilinçle her an yaşa.t.mak için yardım dileriz.

  İyya-KE na’budu ve iyya-KE nesta’în
  Arapça'da KE zamir-i muttâsılı sadece MUHATAP, HAZIR, MÜFRED olana söylenir. Bir anahtar olan bu ayet, Allah ile kul arasında konuşma gibidir, hitap doğrudan Allah'adır. Bu hitap nereye yapılır. Doğrudan insanın gönlündeki imâma. Kendi başına namaz kılan kişinin imâmı, kendi içindedir ve hitâbı da O'na olacaktır zîra bu durumda imam da cemaat te kendisidir.
  Hudâ-yı müsteân açarsa yollar
  Ere matlûbuna bîçâre kullar

  6) Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et. [... Muhakkak ki benim Rabbim (vahdet gerçeği dolayısıyla) sırat-ı müstakim üzeredir.] 11:56
  Bu ayet insanı ayar yeridir. Kötü, (aslına) yaramaz, (hakikatinden uzak) düşüren huyları varsa onları düzeltsin, istikamet üzere dosdoğru gitsin, eğrilmesin demektir. Allah için, Allah ile doğru yol.un.da gidene, dışarıdakilerin engebeli gördüğü yollar da düzleşiverir.
  Anla hemen bir söz durur
  Yokuş değildir düz durur
  Âlem kamû bir yüz durur
  Gören ânı hayrân imiş

  7) Ki o sırat ki, in'âmda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yoluna kılavuzla, ilâhi özelliklerle yaşayanların arasında bulundur.)
  Gazabına uğrayanların (nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların, yüzü-kalbi Allah’a dönük olmayanların; zâhir ile perdelenenlerin, Yahûdilerin değil)
  Ve Vâhid EHAD Samed olan Allâh anlayışından saparak şirk koşanların, bâtın ile perdelenenlerin, Nasara'nın yoluna değil.

  Yâ Rab, bizi öldürme bu hicrân ile: Âmin
  Tâ çıkmayalım karşına hüsrân ile: Âmin
  Göster bize yâ Rab, o güzel günleri: Âmin

 • ayhannur11Amin Ya Muin
 • elifsolakogullariAmin çok çok güzel bu paylaşımınız❣
 • cennetmeltemiAmiiin... Allahrazı olsun
 • terzibsogluAmin
Log in to like or comment.