Begravningskortege på Brunnsgatan i Nyköping med stupade från flygflottiljen F 11 1942. Kistorna körs till centralstationen för vidare transport till hemorten. F 11 inrättades vid Skavsta 1941 och var centrum för den svenska flygspaningen över Östersjön och Nordsjön. Bilden är tagen i höjd med kvarteret Konduktören och kortegen ska strax svänga in på Södra Bangårdsgatan runt det ljusa huset i Konduktören 19. 
I samband med att Nyköpings resecentrum byggs vill man riva huset för att bygga en cykelväg över tomten. Huset är idag ett av de mest välbevarade längs gatan. Både kvartersstrukturen och gårdsrummet i kvarteret skulle påverkas negativt och museet motsätter sig därför en rivning. 
Läs museets yttrande på vår hemsida www.sormlandsmuseum.se. 
Bilden är tagen av Dan Samuelsson lånad från Nyköpings stadsarkiv.

Syntolkning: Begravningskortege med kistor på vagnar längs en tätt befolkad gata. Vid sidan av kistorna går uniformerade militärer med vita hattar. I bakgrunden syns ett ljust putsat bostadshus. #begravningskortege #f11 #flygflottilj #konduktören #resecentrum #nyköping #sörmland
42 likes
  • sormlandsmuseumBegravningskortege på Brunnsgatan i Nyköping med stupade från flygflottiljen F 11 1942. Kistorna körs till centralstationen för vidare transport till hemorten. F 11 inrättades vid Skavsta 1941 och var centrum för den svenska flygspaningen över Östersjön och Nordsjön. Bilden är tagen i höjd med kvarteret Konduktören och kortegen ska strax svänga in på Södra Bangårdsgatan runt det ljusa huset i Konduktören 19.
    I samband med att Nyköpings resecentrum byggs vill man riva huset för att bygga en cykelväg över tomten. Huset är idag ett av de mest välbevarade längs gatan. Både kvartersstrukturen och gårdsrummet i kvarteret skulle påverkas negativt och museet motsätter sig därför en rivning.
    Läs museets yttrande på vår hemsida www.sormlandsmuseum.se.
    Bilden är tagen av Dan Samuelsson lånad från Nyköpings stadsarkiv.

    Syntolkning: Begravningskortege med kistor på vagnar längs en tätt befolkad gata. Vid sidan av kistorna går uniformerade militärer med vita hattar. I bakgrunden syns ett ljust putsat bostadshus. #begravningskortege #f11 #flygflottilj #konduktören #resecentrum #nyköping #sörmland

Log in to like or comment.