Gamla hamnbron i Nyköping, eller svängbron som den också kallades, blev klar 1888. Bron som var öppningsbar gjorde det möjligt att köra tåg över ån och för större båtar att fortsätta vidare in i staden. 
På brons östra sida byggdes en vändskiva som stod i förbindelse med ett industrispår. 1906 byggdes spår till NK:s fabriker och 1949 till ANA. Bara lokomotorer fick åka på svängbron, eftersom de var lättare. Lokomotorer var mindre motordrivna lok som kunde flytta och köra (växla) mindre godståg. En lokomotor anskaffades 1929 till Nyköpings Central. Lokomotorstallet finns ännu kvar bredvid godsmagasinet, men är tänkt att rivas i samband med bygget av resecentrum. 1965 stängdes den gamla svängbron och ersattes med en fast bro avsedd för bilar. Den gamla svängbron köptes av en lantbrukare från Jönåker och ligger nu som fast bro över Kilaån. Trafiken ut till Nyköpings hamnbana upphörde 1976. Bilden är från omkring 1935.
Syntolkning: Bild på vattenfylld hamn med mindre båtar av trä och en järnbro med kryssformade räcken. I balkgrunden ligger flera gamla hamnmagasin med luckor istället för fönster. #sörmland #nyköping #hamnbro #svängbro #järnväg #resecentrum
48 likes
  • sormlandsmuseumGamla hamnbron i Nyköping, eller svängbron som den också kallades, blev klar 1888. Bron som var öppningsbar gjorde det möjligt att köra tåg över ån och för större båtar att fortsätta vidare in i staden.
    På brons östra sida byggdes en vändskiva som stod i förbindelse med ett industrispår. 1906 byggdes spår till NK:s fabriker och 1949 till ANA. Bara lokomotorer fick åka på svängbron, eftersom de var lättare. Lokomotorer var mindre motordrivna lok som kunde flytta och köra (växla) mindre godståg. En lokomotor anskaffades 1929 till Nyköpings Central. Lokomotorstallet finns ännu kvar bredvid godsmagasinet, men är tänkt att rivas i samband med bygget av resecentrum. 1965 stängdes den gamla svängbron och ersattes med en fast bro avsedd för bilar. Den gamla svängbron köptes av en lantbrukare från Jönåker och ligger nu som fast bro över Kilaån. Trafiken ut till Nyköpings hamnbana upphörde 1976. Bilden är från omkring 1935.
    Syntolkning: Bild på vattenfylld hamn med mindre båtar av trä och en järnbro med kryssformade räcken. I balkgrunden ligger flera gamla hamnmagasin med luckor istället för fönster. #sörmland #nyköping #hamnbro #svängbro #järnväg #resecentrum

Log in to like or comment.