:
قمری با اقیانوسی از آب مایع.
.
انسلادوس ششمین قمر بزرگ زحل است که ویلیام هرشل آن را در سال ۱۷۸۹ کشف کرد. چند سال پیش و با بررسی داده‌های فضاپیمای کاسینی مشخص شد انسلادوس از اقیانوس زیرسطحی بزرگی از آب مایع میزبانی می‌کند. جایی که یکی از گزینه‌های مناسب برای شکل‌گیری حیات در منظومه‌ی شمسی است.
.
اکنون نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد منطقه‌ی قطب جنوب انسلادوس گرم‌تر از آن چیزی است که قبلا می‌پنداشتیم. مسئله‌ای که بیان‌گر این است که احتمالا اقیانوس زیرسطحی انسلادوس تنها چند کیلومتر پایین‌تر از این منطقه و در عمق کمتری نسبت به آن‌چه تصویر می‌کردیم قرار دارد. .
این که اقیانوس زیرسطحی گرم انسلادوس به چه شکل است و آیا حیات می‌تواند در آن جا تکامل پیدا کند سوالاتی است که در ماموریت‌های فضایی بعدی به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد. .
Credits: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

#قمر #انسلادوس #زحل #ستاره #نجوم #علم #ویلیام_هرشل #فضاپیما #کاسینی #مجله #مجله_آسمان_نما #AsmannamaMagazine
42 likes
 • asmannama_magazine:
  قمری با اقیانوسی از آب مایع.
  .
  انسلادوس ششمین قمر بزرگ زحل است که ویلیام هرشل آن را در سال ۱۷۸۹ کشف کرد. چند سال پیش و با بررسی داده‌های فضاپیمای کاسینی مشخص شد انسلادوس از اقیانوس زیرسطحی بزرگی از آب مایع میزبانی می‌کند. جایی که یکی از گزینه‌های مناسب برای شکل‌گیری حیات در منظومه‌ی شمسی است.
  .
  اکنون نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد منطقه‌ی قطب جنوب انسلادوس گرم‌تر از آن چیزی است که قبلا می‌پنداشتیم. مسئله‌ای که بیان‌گر این است که احتمالا اقیانوس زیرسطحی انسلادوس تنها چند کیلومتر پایین‌تر از این منطقه و در عمق کمتری نسبت به آن‌چه تصویر می‌کردیم قرار دارد. .
  این که اقیانوس زیرسطحی گرم انسلادوس به چه شکل است و آیا حیات می‌تواند در آن جا تکامل پیدا کند سوالاتی است که در ماموریت‌های فضایی بعدی به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد. .
  Credits: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

  #قمر #انسلادوس #زحل #ستاره #نجوم #علم #ویلیام_هرشل #فضاپیما #کاسینی #مجله #مجله_آسمان_نما #AsmannamaMagazine

Log in to like or comment.