Just nu pågår marinövningar i Hanöbukten utanför Blekingekusten. Bland annat övas ytstrid, ubåtsjakt, luftförsvar och minröjning. Här jobbar personalen i HMS Stockholms stridsledningscentral med att försöka hitta motståndarsidan i en ytstridsövning. #svfm Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.
2,158 likes
  • forsvarsmaktenJust nu pågår marinövningar i Hanöbukten utanför Blekingekusten. Bland annat övas ytstrid, ubåtsjakt, luftförsvar och minröjning. Här jobbar personalen i HMS Stockholms stridsledningscentral med att försöka hitta motståndarsidan i en ytstridsövning. #svfm Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.

  • erickornstrand@theodorrosengren nära dig?
  • shamandaliexDå kan det ev. bli underhållning från sommarstugan på Hanö i dagarna! 👍
  • theodorrosengren@erickornstrand Haha nae, det har dock varit vid oss innan
  • halandabondenÖva är ju bra, synd bara att politikerna beordrar att släppa iväg lede fi i skarpa lägen...
Log in to like or comment.