Paprika & oregano #sweetpotato #fries. Simple & delicious! 🤗🙌⭐