กลางสวนสัตว์ก็ได้หมด ถ้าสดชื่นสุนทรีย์ วิญญาณกวีก็เข้าสิง...
17 likes
  • thom_rongnamchaกลางสวนสัตว์ก็ได้หมด ถ้าสดชื่นสุนทรีย์ วิญญาณกวีก็เข้าสิง...

  • louiszaน่ารัก
  • thanayaying""👌🏻
Log in to like or comment.