.
با خواص اعجاب انگیز مواد غذایی اطرافتان آشنا شوید.
👈بامیه بهترین دارو دیابت است.
👈- گردو ازلخته شدن خون جلوگیری می کند.
👈- هل تقویت کننده قلب بوده وسرماخوردگی رامعالجه می کند.
👈-گشنیز تشنگی رابرطرف می کندوبرای دهان ودندان بسیارمفیداست.
👈-انگور باعث پاکسازی معده و روده میشود
👈.- لوبیاچشم بلبلی فاقد چربی و بدون کلسترول وحاوی سدیم است.
👈-کلم بروکلی،به دلیل داشتن کلیسم فراوان باعث تقویت قوای جسمانی می شه
👈- گل گاوزبان باعث کاهش تب دربیماری های سرخک،آبله وکهیرمی شود.
👈-نخودفرنگی منبعی از فولیک اسیدو ویتامینB۶است
👈.- ویتامینCموجود درجعفری افزایش جذب آهن می دهد.
👈-پونه اشتهاآور بوده وباعث سهولت هضم وبه درمان معده کمک میکند.
👈- خوردن موزمیزان پتاسیم بدن را افزایش میدهد.
👈- انگورخون سازبوده وبه تصفیه خون نیزکمک میکند.
👈-شکلات برای سلامت قلب مفیدبوده ومانع لخته شدن خون می شود.
👈-مصرف زغال اخته باعث کاهش چربی شکمی وکاهش کلسترول می شود.
👈- گوجه فرنگی بدن را دربرابر امراض وبیماری های عفونی حفظ می کند.
👈- اسفناج غنی از فیبر و مفید برای تسریع حرکات گوارشی است.
👈- کنجد برای رفع تنگی نفس،سرفه خشک وزخم ریه مفید است
@kamcalhealthyfood
telegram:me/kamcalhealthyfood
www.kamcal.com
☎️02122239079
100 likes
 • kamcalco.
  با خواص اعجاب انگیز مواد غذایی اطرافتان آشنا شوید.
  👈بامیه بهترین دارو دیابت است.
  👈- گردو ازلخته شدن خون جلوگیری می کند.
  👈- هل تقویت کننده قلب بوده وسرماخوردگی رامعالجه می کند.
  👈-گشنیز تشنگی رابرطرف می کندوبرای دهان ودندان بسیارمفیداست.
  👈-انگور باعث پاکسازی معده و روده میشود
  👈.- لوبیاچشم بلبلی فاقد چربی و بدون کلسترول وحاوی سدیم است.
  👈-کلم بروکلی،به دلیل داشتن کلیسم فراوان باعث تقویت قوای جسمانی می شه
  👈- گل گاوزبان باعث کاهش تب دربیماری های سرخک،آبله وکهیرمی شود.
  👈-نخودفرنگی منبعی از فولیک اسیدو ویتامینB۶است
  👈.- ویتامینCموجود درجعفری افزایش جذب آهن می دهد.
  👈-پونه اشتهاآور بوده وباعث سهولت هضم وبه درمان معده کمک میکند.
  👈- خوردن موزمیزان پتاسیم بدن را افزایش میدهد.
  👈- انگورخون سازبوده وبه تصفیه خون نیزکمک میکند.
  👈-شکلات برای سلامت قلب مفیدبوده ومانع لخته شدن خون می شود.
  👈-مصرف زغال اخته باعث کاهش چربی شکمی وکاهش کلسترول می شود.
  👈- گوجه فرنگی بدن را دربرابر امراض وبیماری های عفونی حفظ می کند.
  👈- اسفناج غنی از فیبر و مفید برای تسریع حرکات گوارشی است.
  👈- کنجد برای رفع تنگی نفس،سرفه خشک وزخم ریه مفید است
  @kamcalhealthyfood
  telegram:me/kamcalhealthyfood
  www.kamcal.com
  ☎️02122239079

 • drabbaspourclinicبسیار عالی👌
Log in to like or comment.