Anne Lindboe med Palais des Nations, som er FN-bygninga i Genève, i bakgrunnen. Vi er i Sveits for å snakka om eit samarbeid mellom FN-komitear og nasjonale overvakingsorgan slik som oss hos Barneombodet. Vi snakkar også om oppfølging av FNs bærekraftmål.
44 likes
  • barneombudetAnne Lindboe med Palais des Nations, som er FN-bygninga i Genève, i bakgrunnen. Vi er i Sveits for å snakka om eit samarbeid mellom FN-komitear og nasjonale overvakingsorgan slik som oss hos Barneombodet. Vi snakkar også om oppfølging av FNs bærekraftmål.

  • maritanesnah💪
  • barnmafGod helg fine folka😚😚
Log in to like or comment.