«The respect and protection of woman and of maternity should be raised to the position of an inalienable social duty and should become one of the principles of human morality.» Maria Montessori, Pedagogical Anthropology (1913). Skal dere snakke om kvinnedagen på skolen eller i barnehagen i dag? Da trenger dere ikke lete lenge etter et forbilde som banet vei for kvinner verden over. God 8. mars! Foto: Scanpix. #mariamontessori #kvinnedagen #8mars #montessori #montessorinorge
61 likes
  • montessorinorge«The respect and protection of woman and of maternity should be raised to the position of an inalienable social duty and should become one of the principles of human morality.» Maria Montessori, Pedagogical Anthropology (1913). Skal dere snakke om kvinnedagen på skolen eller i barnehagen i dag? Da trenger dere ikke lete lenge etter et forbilde som banet vei for kvinner verden over. God 8. mars! Foto: Scanpix. #mariamontessori #kvinnedagen #8mars #montessori #montessorinorge

Log in to like or comment.