ההסכם בליפתא עשוי להיות בעל חשיבות רבה לעוד קהילות רבות שהמדינה יישבה במקום מסויים, לא הסדירה את מעמדם בניגוד למקובל, ואחרי שנים הגדירה אותם כ"פולשים". כעת מעמדם מוכר. אנו תקווה שגם בכפר הבדואי אום אל חיראן, גם בשכונה גבעת עמל ובעוד מקומות רבים תכיר המדינה במי שיושבו במקומם; תכיר בהם כמי שמעמדם היה צריך להיות מוסדר מלכתחילה כמו בכל נקודת יישוב שהתחילה בימי הראשונים של המדינה. הסדרת ההתיישבות הייתה צריכה להיעשות מבלי להפלות קבוצות מוחלשות. לא מאוחר מדי לעשות ולו תיקון חלקי. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1373122032749551&id=117581211636979
21 likes
  • rabbis4hrההסכם בליפתא עשוי להיות בעל חשיבות רבה לעוד קהילות רבות שהמדינה יישבה במקום מסויים, לא הסדירה את מעמדם בניגוד למקובל, ואחרי שנים הגדירה אותם כ"פולשים". כעת מעמדם מוכר. אנו תקווה שגם בכפר הבדואי אום אל חיראן, גם בשכונה גבעת עמל ובעוד מקומות רבים תכיר המדינה במי שיושבו במקומם; תכיר בהם כמי שמעמדם היה צריך להיות מוסדר מלכתחילה כמו בכל נקודת יישוב שהתחילה בימי הראשונים של המדינה. הסדרת ההתיישבות הייתה צריכה להיעשות מבלי להפלות קבוצות מוחלשות. לא מאוחר מדי לעשות ולו תיקון חלקי.
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1373122032749551&id=117581211636979

  • rabbis4hr#ליפתא #הארץ
Log in to like or comment.