בוועדת הכלכלה של הכנסת, דיון בנושא שדה התעופה המשלים, הצגת התנגדות המועצה #איילבצר #מועצהאזוריתעמקיזרעאל
Log in to like or comment.