Går dette bra? Hopperen ser litt skeptisk ut i svevet. Vi vet ikke så mye om dette fotografiet, annet enn at det kommer fra arkivet etter Hellefoss A/S – en treforedlingsfabrikk i Buskerud. Kan det være et bedriftsrenn? Statsarkivet i Kongsberg oppbevarer et stort og omfangsrikt bedriftsarkiv fra Hellefoss A/S, fra etableringen i 1898 og fram til 1980-tallet. Du finner katalogen på Arkivportalen.no. #vinteridrett #arkivvinter #hellefoss
99 likes
  • riksarkivet_norgeGår dette bra? Hopperen ser litt skeptisk ut i svevet. Vi vet ikke så mye om dette fotografiet, annet enn at det kommer fra arkivet etter Hellefoss A/S – en treforedlingsfabrikk i Buskerud. Kan det være et bedriftsrenn? Statsarkivet i Kongsberg oppbevarer et stort og omfangsrikt bedriftsarkiv fra Hellefoss A/S, fra etableringen i 1898 og fram til 1980-tallet. Du finner katalogen på Arkivportalen.no. #vinteridrett #arkivvinter #hellefoss

Log in to like or comment.