4 มี.ค.60
คณะทำงานสพฐ.ประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเตรียมการนำ DLIT 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ online/offline 
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ในภาคเรียนหน้านี้
12 likes
  • vorravan_krujoy4 มี.ค.60
    คณะทำงานสพฐ.ประชุมปฏิบัติการ
    ขับเคลื่อนเตรียมการนำ DLIT
    ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ online/offline
    ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ในภาคเรียนหน้านี้

Log in to like or comment.