اموزش خمیر پاته در قسمت مجله سایت 🌎http://cafeghanadan.com
🆑https://t.me/cafeghanadann
#کیک #قنادی #قنادان #شیرینی #کافهقنادان #شیرینیپزی  #اتحادیه قنادان
1,070 likes
Log in to like or comment.