Treårig satsing på rekruttering innan folkemusikk og folkedans. I 2017 lyser FolkOrg ut kr 500 000,- av desse midlane til fem prosjekt. Søknadsportalen er opna og søknadsfrist er 15. april. For meir info, gå inn på www.folkorg.no #folkemusikk #folkorg #folkorgno @sparebankstiftelsendnb @dextramusica Foto: Thomas Westling @tumhard
41 likes
Log in to like or comment.