Kalendari Historik- Më 20 Mars 1913, populli shqiptar mësoi për vijën e kufijve veriorë të vendosur në Konferencën e Ambasadorëve në Londër dhe cungimin e atdheut. Deri atëhere vilajeti i Kosovës kishte 32.900 km katrorë, ai i Shkodrës 10.800 km katrorë, i Manastirit 28.500 km dhe i Janinës 17.900 km katrorë. Pra të katër vilajetet e banuara nga popullsia shqiptare, arrinin një sipërfaqe prej 90.100 km  katrore. #qmksh #history #diplomacia
  • qmksh.alKalendari Historik- Më 20 Mars 1913, populli shqiptar mësoi për vijën e kufijve veriorë të vendosur në Konferencën e Ambasadorëve në Londër dhe cungimin e atdheut. Deri atëhere vilajeti i Kosovës kishte 32.900 km katrorë, ai i Shkodrës 10.800 km katrorë, i Manastirit 28.500 km dhe i Janinës 17.900 km katrorë. Pra të katër vilajetet e banuara nga popullsia shqiptare, arrinin një sipërfaqe prej 90.100 km katrore. #qmksh #history #diplomacia

Log in to like or comment.